HUR KRÄVANDE ÄR ÄVENTYRET?

Det är väldigt individuellt vad man upplever vara ett utmanande äventyr.

Men då många frågar kommer här ett försök på att gradera våra äventyr.

Varje äventyr är nu graderad med ett, två eller tre berg. Är du ändå tveksam kontaktar du självklart Vild & Lugn.

1 Berg: Äventyr i lättare terräng. Dagsturer. Instruktioner för nybörjare

2 Berg: Äventyr i blandad terräng, dagsturer, möjligtvis övernattning ute. Instruktion för både nybörjare och erfarna.

3 Berg: Äventyr i krävande terräng, längre turer med övernattning ute. Instruktion för både nybörjare och erfarna.

VILD & LUGNS betalningspolicy

TILLIT

När du bokar dig för ett VILD & LUGN äventyr krävs du inte på någon bokningsavgift och du betalar först ditt äventyr efter att du varit på det.

BAKGRUNDEN FÖR BESLUTET

Detta här är nytt för äventyren och ett litet ovanligt set up som kommer sig av några lagar som lyder under resegarantilagen. Resegarantilagen ska skydda dig som resenär i tillfälle av att researrangören går i konkurs.

Vid betalning på det "vanliga sättet" (bokningsavgift, betalning innan resan) måste VILD & LUGN ställa en bankgaranti till Kammarkollegiet. Denna summa räknas ut på hur många äventyr och deltagare som beräknas under ett år. Summa blir naturligtvis därmed hög. Garantin ska finnas tillgänglig på ett bank konto under detta år i till exempel tillfälle av konkurs.

VILD & LUGN vill inte bara vara vild och lugn men även FRI.

Visionen med äventyren är att du som äventyrare ska få uppleva naturens storslagenhet och en stund få logga ut från digitalt brus och vardagens krav.

Som företag vill VILD & LUGN existera i samma anda. Detta tar sig uttryck i vilka samarbetspartners som är kopplade till varje äventyr. Att dessa står för kvalitet, kunskap, miljötänk och goda visioner.

Att äventyren sker i miljöer som är så lite som möjligt påverkade av exploatering och människans behov att sätta spår.

Men också ekonomiskt vill VILD & LUGN drivas på ett hållbart sätt. Detta tar sig i uttryck i att företaget inte ska behöva att skuldsätta sig för att kunna drivas. Och att hålla nere utgifterna för att kunna ge dig ett bra pris utan att det påverka äventyrsupplevelsen.

När du först faktureras efter äventyret behöver VILD & LUGN inte ställa någon bankgaranti till Kammarkollegiet.

Detta skapar en helt ny relation mellan dig och VILD & LUGN. En relation som om handlar om tillit.

VILD & LUGN har ett avtal med sina samarbetspartners att äventyret blir av om ett bestämt antal har anmält sig innan ett visst datum.

Vi litar på dig!

Vi litar på att du inte kommer att svika dina medresenärer, våra guider, eventuellt boende/hotell. Litar på att när du bokar vet med dig att du vill och kan komma med på äventyret, samt att du accepterar betalningsvillkoren om betalning senast 7 dagar efter hemkomst.

Blir du sjuk har du givetvis ett giltigt skäl till att inte fullfölja äventyret och du blir inte fakturerad.

Kan du inte komma med av relevanta skäl och vi hittar en ersättare går fakturan vidare till denna person.

Uteblir du utan skäl och du på så vis upptar en plats som kunnat gå till någon annan kommer en faktura att skickas till dig som VILD & LUGN förväntar blir betalad.

SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU BOKAR

 

Din bokningsmejl går till mejladressen contact@vildochlugn.com

Din bokning bekräftas och du får ett välkomstbrev med all relevant info och ofta medföljer en packlista.

Fakturan får du vid avfärden och ska betalas senast 7 dagar efter vårt äventyr.

Blir du sjuk har du givetvis ett giltigt skäl till att inte fullfölja äventyret och du blir inte fakturerad.

Kan du inte komma med av relevanta skäl och vi hittar en ersättare går fakturan vidare till denna person.

Uteblir du utan skäl och du på så vis upptar en plats som kunnat gå till någon annan kommer en faktura att skickas till dig som VILD & LUGN förväntar blir betalad.

Vi litar på dig!

Litar på att du inte kommer att svika dina medresenärer, våra guider, eventuellt boende/hotell. Litar på att när du bokar vet med dig att du vill och kan komma med på äventyret, samt att du accepterar betalningsvillkoren.

contact@vildochlugn.com                  Mobil:  070 884 25 82                              Swish: 123 221 85 27                             Bank Giro 5278-4998

LogoHK.png