Att ta tillbaka kroppen i en kroppstörd tid

May 9, 2016

Mismatch

"I de senare åren har vetenskapen inom evolutionär biologi studerat och beskrivet den brist på samband som finns mellan den mänskliga kroppens djupare historia och den livsstil som präglar vår moderna samtid. Det här beskrivs ofta som mismatch hypotesen.

Alla djur inklusive människan fungerar bäst under vissa specifika miljömässiga omständigheter. När det är en match mellan djurets genetiska arv och dets miljö har djuret all möjlighet för att vara friskt och starkt. Men om organismen tvingas att leva utanför dess normala område, i en främmande miljö kommer det att lida av stress och sjukdom.

 

I människans tillfälle är mismatchen djupgående. Våra kroppar har utvecklats i de vilda naturliga skogarna och grässlätterna i Afrika. Detta var vår ärftliga miljö. I dag lever vi långt ifrån denna livsstil.

Vi tar oss fram med hjälp av olika fordon, vi sitter det mesta av dagen tvingad att göra så av stillasittande jobb. De naturliga cyklerna mellan natt och dag rubbas av elektriskt ljus och vi är inte längre i takt med årstidernas rytmer. Maten vi äter är ofta processad eller har gått igenom flera led innan den når oss."

 Fritt översatt ur "Beautiful Practice" av Frank Forencich

 

Den här mismatchen har en allvarlig effekt på kropp och sinne. Livsstils sjukdomar eskalerar. Sjukdomar som vi tidigare aldrig haft, diabetes, hjärtproblem, depression, cancer, utbrändhet och många andra.

 

Många av oss lever avskurna från våra kroppar och bara när kroppen signalerar att något inte står rätt till genom smärta och sjukdom lyssnar vi på den. Eller så försöker vi bemästra den genom hård fysisk träning och dieter.

Den sköna känslan av kunna röra sig smidigt och känna oss kapabla. Att låta hela vår kropp vara det sinnesorgan som förbinder oss med vår omvärld finns kanske inte ens som en önskan hos många. I vår moderna kultur är det vår kognitiva förmåga som sitter på tronen. Vår förmåga att kunna analysera, beräkna, att tänka har tagit oss till en värld full av spektakulära upplevelser och konstruktioner men många av oss betalar ett högt pris för den livsstil det skänkt oss.

 

Specialist eller generalist?

Naturlig träning, naturlig rörelse, paleo träning, primal movements är olika träningskoncept som skapats de senare åren som en motvikt mot den ensidiga träning som vi ofta ser i ett gym eller i atletiska sportgrenar. Det de alla har lika är att de ser på kroppen inte som isolerade delar som ska tränas specifikt men som en helhet som måste tränas generellt. Konceptet har hämtat sin rörelsefilosofi dels ur studier som gjorts inom olika vetenskaper, både sportscience, kinesiologi, biomekanik men som jag också nämnde influerad av biologi och fysiologi.

 

En välmående stark och smidig kropp är en kropp som inte är specialiserad. Vi ser bilder av atleter, de har inte ett gram fett på kroppen, deras muskler är tydliga och de kan prestera enastående resultat. Men de betalar ett högt pris. Ofta är deras kroppar utslitna tidigt i deras liv och även medans de är på topp lider de av olika skador och smärta.

Människan har varit jägare och samlare det mesta av tiden på jorden. Och fortfarande lever vissa människogrupper på det här viset. Vårt rörelsemönster ändrades något när vi började dyrka jorden. När industrialisering kom och vi flyttade till städerna krävdes det att våra kroppar orkade igenom dagar med mera monotona rörelser. Idag lever vi i ett elektroniska samhället och mycket av kroppsarbetet har ersatts med ett stillasittande/stillastående arbetsliv.

 

Bekvämlighetens fallgropar

Vi har fått det mera bekvämt. Igenom en dag växlar vi med att sitta i olika slags polstrade möbler. Om vi arbetar och bor i en stad rör vi oss nästan endast på jämnt underlag och många av oss bär skor med olika klackhöjd och sula.

Våra kroppar får inte den feedback som den är designad till. Våra rörelser är ofta endimensionella och vi använder inte kroppens fulla rörelsepotential. Varken träningen några gånger i veckan i ett gym och inte ens en daglig yogapraxis kan kompensera för alla de timmar vi sitter i mjuka möbler, rör oss på jämna golv och blir transporterade från plats till plats.

 

Mekanotransduktion

Vår kropp är ett under och det är så mycket vi ännu inte förstår om den. Det forskas och studeras i kroppen på alla plan. På den senare tiden har det studerats en del i det som kallas mekanotransduktion. Dessa studier visar oss hur viktig rörelse är för vårt välbefinnande. Kort beskrivet är mekanotransduktion hur cellerna i kroppen är beroende av rörelse för att de ska kunna göra sitt jobb optimalt. När vi rör kroppen så påverkar vi cellen. När cellen pressas. kläms, vrids och sträcks stimuleras den till att utsöndra biokemiska och elektriska signaler som gör att cellen kan justera sin funktion i enlighet med sin uppgift. Detta gäller för samtliga celler i hela kroppen. Så stimuleras inte cellen tillräckligt har den svårare att utföra sitt jobb.

 

Våra leder är en fantastisk konstruktion, dessa gör att vi kan röra oss på mångdimensionella sätt.

När vi under lång tid inte rör lederna i hela dess rörelseomfång har det en mängd olika konsekvenser för kroppen. Vi utvecklar artros, kompensatoriska hållningsmönster, muskler fasthålls i förkortade eller förlängda spänningslägen, bindväven mister sin organiserade struktur och filtrationer uppstår, blodkärl förkalkas och nervsystemet mister sin förmåga att kommunicera optimalt.

 

Rörelsebrist =näringsbrist

När vi levde som jägare och samlare fick vi all den rörelse som vi behövde. Vi gick på ojämn terräng, ibland sprang vi, ibland smög vi, ibland kröp vi, ibland hoppade vi. Vi klättrade i träd, balanserade på sten och stockar, sov och satt på marken. Och när vi vilade, vilade vi.

Katy Bowman biomekaniker och andra med henne talar om att vi behöver olika rörelser, precis som vi behöver olika vitaminer, fetter och mineraler. När vi inte får det lider vi av undernäring. De rörelsemönster som våra kroppar utvecklade och utförde under den största delen av människans tid på jorden är de rörelser som skapar hälsa i våra kroppar. Vi behöver dessa helt ned på cellnivå för att vara friska och må bra. Så hur kan vi göra detta när vi lever i ett samhälle som närmast inte kräver att vi rör oss mycket alls?

 

Det handlar naturligtvis inte om att romantisera eller söka tillbaka till den tid då vi var jägare och samlare. Det hade sina självklara utmaningar men det handlar om hur vi kan leva mera i överensstämmelse med våra kroppars grundläggande behov?

 

Att hitta sätt att leva på som ger oss mera rörelse, inte bara som träning, inte i specialiserad form men generellt. Naturlig rörelse kan stimulera och inspirera till att göra några ändringar i vår vardag som kan leda till en mera hel känsla i kropp och sinne. Att få in mera naturlig rörelse i vårt liv kan öka välbefinnandet men även ge en ökad känsla av mening då det hjälper oss att förbinda oss med oss själva och omgivningen på ett djupare och mera autentiskt sätt.

 

 

 

 

 

Please reload

Utvalda inlägg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Senaste inlägg

January 21, 2018

December 1, 2017

November 13, 2017

October 5, 2017

September 30, 2017

Please reload

Arkiv